TheGridNet
The Northport Grid

Northport

Grid

51º F
55º F
51º F

Tóm tắt thời tiết

Bầu trời quang đãng
51 º F
51 | 55
03:00 pm  27 / 11
58º F 58 | 58
6 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
06:00 pm  27 / 11
49º F 49 | 49
4 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
09:00 pm  27 / 11
46º F 46 | 46
4 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
12:00 am  28 / 11
44º F 44 | 44
4 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
03:00 am  28 / 11
46º F 46 | 46
3 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
06:00 am  28 / 11
46º F 46 | 46
4 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
09:00 am  28 / 11
50º F 50 | 50
4 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
12:00 pm  28 / 11
57º F 57 | 57
7 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
03:00 pm  28 / 11
60º F 60 | 60
7 mph
Mây rải rác 25-50%
0%
06:00 pm  28 / 11
49º F 49 | 49
5 mph
Ít mây: 11-25%
0%
09:00 pm  28 / 11
46º F 46 | 46
7 mph
Bầu trời quang đãng
0%
12:00 am  29 / 11
42º F 42 | 42
5 mph
Bầu trời quang đãng
0%